Jonské moře

Najdete ho mezi Itálií, Albánií a Řeckem a je částí Středozemního moře. Je spojeno přes Otrantský průliv s Jaderským mořem a přes Messinský průliv u Sicílie s mořem Tyrhénským. Jeho největší část omývá břehy Řecka a jeho několika ostrovů, které se nacházejí na východě. Známý je také Korintský průplav, který propojuje Jónské moře s Egejským mořem. Zajímavostí je, že v Jónském moři se nachází nejhlubší místo Středozemního moře, kterým je hlubina s názvem Calypso. Našli byste ji jihozápadně od řeckého města Pylosu.

 

Vody Jónského moře

Rybáři loví v Jónském moři převážně sardinky, šproty, ančovičky, makrely, tuňáky, chobotnice a mušle. V oblibě mají toto moře také jachtaři, kterým zdejší podmínky připomínají jachting v Chorvatsku. Charakteristické jsou malé vzdálenosti mezi ostrovy, chráněné moře uzavřené mezi velkými ostrovy, spousta menších ostrůvků, zátok a městských přístavů, které jsou zadarmo. V porovnání s Jaderským mořem je Jónské moře teplejší.


 

Jónské ostrovy

V Jónské moři leží souostroví, které tvoří celkem sedm velkých ostrovů a řadu malých, většinou neobydlených ostrůvků. Z turistického hlediska jsou nejznámější Korfu, Zakynthos a Lefkada. Zbývajícími čtyřmi většími ostrovy jsou Ithaka, Paxi, Kefalonie a Kythira. Všechny Jónské ostrovy jsou populární díky svým krásným plážím, bohatou faunou i flórou.

 

 

Z historie Jónských ostrovů

Za největšího rozkvětu Římské říše ve starověku ovládaly Jónské ostrovy Římané, zhruba od 12. století je ovládaly postupně Normané, Benátčané a Francouzi. V 18. století patřila většina z nich carskému Rusku. Na počátku 19. století souostroví okupovalo Spojené království, které tu v roce 1815 vyhlásilo protektorát, který nazvalo Spojený stát sedmi jónských ostrovů. Období cizích nadvlád trvalo až do roku 1864, kdy všechny jónské ostrovy přešly pod řeckou svrchovanost.

 

Calabrie

Jónské moře ovšem není jen Řecko, ale například také Calabrie na jihu Itálie. Zde se nachází celá řada letovisek, která nabízejí ideální dovolenou. V průzračně čisté vodě Jónského moře se můžete koupat, potápět se či šnorchlovat také u břehů Sicílie. Zde můžete spojit odpočinek na plážích s výlety po úžasných památkách, jimž vévodí proslulé město Taormina, které stojí na skalách přímo nad mořem.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1599793.2313097005!2d18.05880626686397!3d38.4507960986436!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x1341c723f26515dd%3A0x43cbc2a69eb87ab8!2zSsOzbnNrw6kgbW_FmWU!5e0!3m2!1scs!2scz!4v1536222272907" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>
<iframe src="//aff.dovolena.cz/campaign/autoterm_iframe?cid=14069" height="600" width="300" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>